Представяне на акциите
BGN 3.44 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 19.04.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности
EUR 1 = BGN 1.9558

Създаване на добавена стойност

Монбат демонстрира ръст и устойчивост при създаването на добавена стойност през последните дванадесет месеца към третото тримесечие на 2023г. В основата на този успех са добрите оперативни резултати, които произтичат от силата на вертикалната интеграция в Групата и естественото хеджиране.

Източник на богатство за първо тримесечие на 2023 г.

Източник на богатство

Множител (EV) – 10,13 пъти13.3%в сравнение с предходната година
1

Добавена стойност на групата

EV – 196 893 (евро ‘000)(6.2%)в сравнение с предходната година
2

Печалба на акционерите

Доходност на акция – 0,04 евро(52.7)%в сравнение с предходната година
3

Оперативен резултат

Нормализирана EBITDA от продължаващи дейности – 19 431 (евро ‘000)(8.3)%в сравнение с предходната година
4

Оценка

M/B – 0.78 пъти(16.5)%в сравнение с предходната година

Въпреки трудната икономическа ситуация през последните години, произтичаща първоначално от пандемията Covid-19, а в последствие и от конфликта между Русия и Украйна, в резултат, на който Европейският съюз наложи множество икономически санкции към Русия, и това доведе до  драстичното увеличение на цените както на енергоносителите, така и на основните суровини за Групата, Монбат демонстрира устойчиви оперативни резултати от 2020 година насам.

EBITDA нараства с 8.3% на годишна база, в сравнение с предходната година (17 942 милиона евро за 2022 г.), като най – съществено влияние за това оказват правилната търговска стратегия в двете ключови бизнес направления на Групата, така и добрите управленски решения посредством, които се стреми по – добра оптимизация и контролиране на производствените и оперативните разходи.

Усложнената макроикономическа обстановка през 2022 година, а именно конфликтът между Русия и Украйна, в който Европейският съюз индиректно е страна, доведе до спад в търсенето, съответно и в продажбите на акумулаторни батерии в някои от основните пазари за Групата. Към Q3 2023 година дружеството вече успява да адресира и с адекватни действия, предприети от ръководството, да се минимизира неблагоприятният ефект върху Групата. Очакванията на ръководството са дружеството да увеличи обемите продажби през следващите периоди.