Представяне на акциите
BGN 2.76 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 21.06.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности
EUR 1 = BGN 1.9558

Създаване на добавена стойност

Монбат демонстрира ръст и устойчивост при създаването на добавена стойност през последните дванадесет месеца към първо тримесечие на 2024. В основата на този успех са добрите оперативни резултати, които произтичат от силата на вертикалната интеграция в Групата и естественото хеджиране.

Източник на богатство за последните дванадесет месеца към първо тримесечие на 2024г.

Източник на богатство

Множител (EV) – 9 пъти(5.6)%в сравнение с предходната година
1

Добавена стойност на групата

EV – 188 671 (евро ‘000)(2.9)%в сравнение с предходната година
2

Печалба на акционерите

Доходност на акция – 0.06 евро4.4%в сравнение с предходната година
3

Оперативен резултат

Нормализирана EBITDA от продължаващи дейности- 20 969 (евро ‘000)2.8%в сравнение с предходната година
4

Оценка

M/B – 0.72 пъти(5.6)%в сравнение с предходната година

Сложната икономическа обстановка през последните години в следствие на глобалните военни конфликти. Първият такъв между Русия и Украйна, в резултат, на който Европейския съюз наложи множество икономически санкции към Русия, и това доведе до драстично увеличение на цените, както на енергоносителите, така и на основни суровини. Макар и с по – малък ефект върху Групата, военната ескалация между Израел и Палестина се отрази със спад на търсенето на акумулаторни батерии в региона, както и увеличение на застрахователните премии за товари, които се намират в близост до конфликтните точки.

За да минимизира негативните ефекти, предизвикани от усложнената макроикономическа обстановка, Монбат ориентира своята бизнес стратегия основно към оптимизация на технологичните разходи и нови инвестиции в енерго и ресурс – спестяващи производствени мощности. В резултат на тези два способа Групата реализира ръст и устойчиви оперативни резултати през последните дванадесет месеца към първо тримесечие на 2024 година.

EBITDA нараства с 2.8% на годишна база, в сравнение с предходната година (20 402 милиона евро за 2023г.).

Конфликтът между Русия и Украйна в началото на 2022,   доведе до спад в търсенето и в продажбите на акумулаторни батерии в някои от основните пазари за Групата. В резултат на това, през последните две години водещо за компанията беше, както затвърждаването на пазарните й позиции, така и навлизането в нови пазари, което доведе до реализирането на ръст в продажбите на акумулаторни батерии и възстановяване на нивата им от преди военния конфликт.  Предприетите навременни стратегически действия от страна на ръководството през 2023 година са в основата на устойчивите резултати на Групата. Бъдещите цели и очаквания на ръководството са Дружеството да разраства пазарния си дял сред международните играчи, което да бъде предпоставка, както за ръст в продажбите, така и за по-високи маржове на оперативната печалба.