Управление на резултатите и насоки

Оперативни резултати
на групата към
трето тримесечие
2021 г.
(евро '000)

Приходи

135 430

20.4% спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

18 057

27.2% спрямо съпоставимия период

НЕТНА ПЕЧАЛБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ДАНЪЦИ

7 525

88.6% спрямо съпоставимия период

Фактори за оперативния резултат
на групата към
трето тримесечие
2021 г.
(евро '000)

 

 

EBITDA НА ДИВИЗИЯ БАТЕРИИ

10 862

-5.0% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА ДИВИЗИЯ РЕЦИКЛИРАНЕ

7 538

136.1% спрямо съпоставимия период

EBITDA ОТ ДРУГИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

525

16.7% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА ДИВИЗИЯ ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ

-375

39.4% спрямо съпоставимия период

Сравнителен анализ на

резултата към трето тримесечие на 2021 г. (евро '000)КОНСОЛИДИРАНА ГРУПОВА

EBITDA ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ

18 057

27.2% спрямо съпоставимия период

EBITDA НА БИЗНЕС СЕГМЕНТ OЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

11 560

-0.5% спрямо съпоставимия период