Изкупуване обратно на собствени акции

ФИНАНСОВИ
30 април 2014

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2014 г. “Монбат” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Към 30.04.2014 г. Монбат АД не притежава собствени акции.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com