Извънредно присъствено заседание на общо събрание на акционерите на дружеството на 30.09.2013 г.

ФИНАНСОВИ
20 август 2013

С настоящото ви уведомяваме, че Съветът на директорите на МОНБАТ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.09.2013 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица -1”

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com