Извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Монбат АД

ФИНАНСОВИ
17 декември 2015

Във връзка с проведеното на 07.12.2015 г. извънредното заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ АД, Ви уведомяваме за следното:

В Търговския регистър са вписани промени в състава на Съвета на директорите, а именно: Заличени са като членове на СД Ойген Георг Петерханс и Иван Карагеоргиев и са вписани за нови членове на СД Петър Бозаджиев и Йордан Карабинов.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com