Март 2015, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 април 2015

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец март 2015 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 21,232,000 лева, което представлява повишение от 42.70 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец март 2014 г.

Обобщените данни за първите три месеца на 2015 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 63,317,000 лева, което представлява увеличение от 6.50 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2014 г. Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец март 2015 г. е 2,375,000 лева преди облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 257.10 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец март 2014 г.

Обобщените данни за първите три месеца на 2015 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 9,329,000 лева, което представлява увеличение на печалбата от 44.50 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2014 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец март 2015 г. EBITDA в размер на 3,863,000 лева, което представлява повишение от 97.50 % в сравнение с постигнатото през месец март 2014 г. Обобщените данни за първите три месеца на 2015 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 12,564,000 лева, което представлява повишение с 26.30 % в сравнение със същия период на 2014 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com