Май 2012, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
25 юни 2012

Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали през месец май 201 2 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 14636 хил. лева, което представлява повишение от 11.47 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД през месец май 2011 г.
Обобщените данни за първите пет месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 78 045 хил. лева, което представлява понижение от 4.97 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за същия период на 2011 г.
Реализираните през първите пет месеца на 2012 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 78 045 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция57705 хил. лева
Стоки6 454 хил. лева
Услуги757 хил. лева
Други , от които:13 129 хил. лева
материали11 904 хил. лева
активи100 хил. лева
други1 125 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец май 2012 г. е 584 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата с 61.30 % в сравнение с реализираната печалба на консолидирана база от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец май 2011 г.

Обобщените данни за първите пет месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали печалба в размер на 5 119 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 49.38 % в сравнение с реализираната от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД консолидирана печалба за същия период на 2011 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com