Май 2014, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
26 юни 2014

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец май 2014 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 13 362 хил. лева, което представлява понижение от 14.40 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец май 2013 г.
Обобщените данни за първите пет месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 87 154 хил. лева, което представлява намаление от 12.10 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2013 г.
Реализираните през първите пет месеца на 2014 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 87 154 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция83 880 хил. лева
Стоки84 хил. лева
Услуги530 хил. лева
Други2 660 хил. лева
Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец май 2014 г. е 1 754 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 88.80 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец май 2013 г.
Обобщените данни за първите пет месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 10 125 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 18.50 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2013 г.
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец май 2014 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 13 362 хил. лева, което представлява понижение от 14.40 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец май 2013 г.
Обобщените данни за първите пет месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 87 154 хил. лева, което представлява намаление от 12.10 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2013 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец май 2014 г. EBITDA в размер на 2 727 хил. лева, което представлява повишение от 29.30 % в сравнение с постигнатото през месец май 2013 г. Обобщените данни за първите пет месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 15 685 хил. лева, което представлява повишение с 10.10 % в сравнение със същия период на 2013 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com