Май 2017, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
26 юни 2017

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец май 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 19 833 хил. лева, което представлява увеличение от 24,60 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец май 2016 г.
Обобщените данни за първите пет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 121 099 хил. лева, което представлява увеличение от 26,90 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2016 г.
Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец май 2017 г. е 3 031 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 12,60 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец май 2016 г.
Обобщените данни за първите пет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 15 941 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 27,90 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 г.
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец май 2017 г. EBITDA в размер на 4 454 хил. лева, което представлява повишение от 8,40 % в сравнение с постигнатото през месец май 2016 г.
Обобщените данни за първите пет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 23 146 хил. лева, което представлява повишение от 23,20 % в сравнение със същия период на 2016 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com