Монбат АД оповести индивидуален финасов отчет към 31.03.2017

ФИНАНСОВИ
9 май 2017

Към 31.03.2017 г. МОНБАТ АД отчита на индивидуална база нетни приходи от продажби на стойност 80 363 хил. лв., което представлява намаление от 12,66 % в сравнение с реализираните към 31.03.2016 г. нетни приходи от продажби на инидивидуална база в размер на 92 012 хил. лв.

Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на инидивидуална база към 31.03.2017 г e в размер на 2 406 хил. лева., спрямо отчетената към 31.03.2016 г. инидивидуална печалба, преди облагане с данъци на стойност 7 237 хил. лв.

Това представлява понижение на печалбата, преди облагане с данъци със 66,75 %. Индивидуалната нетна печалба на МОНБАТ АД към 31.03.2017 г. е в размер на 2 170 хил.лв. и регистрира понижение от 66,69 % в сравнение с нетната печалба на дружеството на инидивидуална база към 31.03.2016 г. , която е на стойност 6 514 хил. лв.

Към 31.03.2017 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на инидивидиулна база е в размер на 4 059 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 31.03.2016 г. EBITDA на инидивидуална база на стойност 8 520 хил. лв.

Това представлява понижение на EBITDA с 52,36 %. Към 31.03.2017 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на инидивидуална база е на стойност 2 524 хил. лв., спрямо EBIT към 31.03.2016 г. на инидивидуална база в размер на 7 164 хил. лв. , което представлява намаление на EBIT със 64,77 %

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com