Монбат АД оповестява консолидирани резултати за август 2021

ФИНАНСОВИ
27 септември 2021

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през юли 2021 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 25 756 хил. лева, което представлява намаление от 7,50% в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи през месец юли 2020 г.

Консолидираните данни за първите седем месеца на 2021 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 202 078 хил. лева, което представлява увеличение от 25,00% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продължаваща дейност за същия период на 2020 г.

Реализираните през първите седем месеца на 2021 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 202 078 хил. лева са разпределени, както следва:

 

Продукция

192 875  хил. лева

Стоки

      268  хил. лева

Услуги

   3 265  хил. лева

Други

  5 670 хил. лева

 

Реализираният консолидиран резултат преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец юли 2021 г. е печалба в размер на 928 хил. лева, което представлява увеличение от 17,60% спрямо реализирания консолидиран резултат преди облагане с данъци за съпоставимия период.

Консолидираните данни за първите седем месеца на 2021 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 14 450 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 101,20% в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2020 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през юли 2021 г. консолидирана EBITDA в размер на 2 839 хил. лева, което представлява намаление от 34,40% в сравнение  с консолидираната EBITDA през юли 2020 г. 

Консолидираните данни за първите седем месеца на 2021 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 28 489 хил. лева, което представлява увеличение от 32,50% в сравнение със същия период на 2020 г.

Бележки: Реализираните други приходи в съпоставимия период за първите седем месеца на 2020 са коригирани с 1 305 хил. лева, като стойността на корекцията е формирана от приходи във връзка с активи, продадени на обратен лизинг, за които след преглед е установено, че критериите в МСФО 15 за признаване на приход и респективно отписване на отчетна стойност на направените продажби не са покрити.