Монбат АД сключи договор с маркетмейкър

ФИНАНСОВИ
21 май 2018

Уважаеми Инвеститори,

С настоящото бихме искали да уведомим, че на 21.05.2018 г. Монбат АД сключи договор за изпълнение на услуги като маркетмейкър на регулиран пазар с ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА  (ПФБК)

От 21.05.2018 г. ПФБК е официален маркет мейкър на емисията акции на Монбат АД.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com