Монбат АД сключи договор за депозит с Приста Ойл Холдинг ЕАД

ФИНАНСОВИ
22 март 2012

С настоящото Ви уведомяваме, че „Монбат” АД сключи договор за депозит с „Приста Ойл Холдинг” ЕАД, гр. София при условията на чл. 114, ал. 8, т. 2 от ЗППЦК при следните параметри на договора:

  • Сума на депозита: 1 000 000.00 лева;
  • Срок на депозита: 12 месеца с клауза за удължаване при първоначално договорените условия в случай, че договора за депозит не бъде прекратен;
  • Лихвен процент: в размер на 6.5% годишно за срока на депозита при лихвена конвенция 365/365 дни.

Условията на договора за депозит не са по-неблагоприятни от пазарните за страната.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com