Монбат проучва инвестиционните възможности за изграждане на завод за производство на би-полярни батерии в гр. Враца

Корпоративни
20 февруари 2019

Както вече беше оповестено на 20.12.2018 г., групата придобива пълни лицензионни права за биполярната технология за оловни батерии GreenSeal® на Advanced Battery Concepts. В начато на 2019 г. бяха заявени и намеренията на ръковoдството за нов 2.4GWh завод за производството на би-полярни батерии, базиран на патентованата Green Seal® технология.

В тази връзка Монбат е входирало в община Враца инвестиционно намерение, за да проучи заинтересоваността на общината от такъв проект в бъдеще.

В случай, че инвестиционното намерение бъде одобрено, Монбат ще проучи възможността за финансиране на инвестицията чрез европейски фондове.

Приложения: