Представяне на акциите
BGN 2.84 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 20.06.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Монбат АД е официален партньор и доставчик на система за съхранение на енергия на полевата лаборатория „Интегрирани енергийни системи“

Корпоративни

The Institute of Electrochemistry and Energy Systems “Acad. Evgeni Budevski” Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН официално открива лабораторията на 10.05.2024 г.– BAS, officially opens the laboratory on 10th May 2024

Монбат партнира на Център за компетентност ХИТМОБИЛ в създаването на полева лаборатория за тестове на енергийни системи от ново поколение, която отваря врати на официална церемония утре, 10.05.2024 г. от 11 часа на терен на БАН, който се намира на бул. „Искърско шосе“ 11. Проектът представя за пръв път в България, а за някои от технологичните решения – и в света – системи за интегриране на енергоизточници.

За пръв път в света ще бъде демонстрирана и мобилна инсталация за зареждане с водород. За пръв път в България и региона ще бъде инсталирана функционираща зарядна станция за превозни средства с водородна горивна клетка. Проектът е реализиран със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на ЕС.

Монбат е единственият корпоративен участник в проекта, който участва с изцяло реализиран в България и българско ноу-хау проект – батерийна система за съхранение на енергия (БССЕ) с високоциклични оловно-карбонови индустриални батерии с капацитет 145 кВч и двупосочен конвертор. Системата е приложима в практиката на индустриалните предприятия или производители на енергия от ВЕИ.

„Това е изследователски комплекс, който ще даде много добри възможности за провеждане на теоретико-практични изследвания в областта на новите енергийни технологии, а най-вече – на тяхното оптимално интегриране. Партньорството между ИЕЕС-БАН и Монбат има дълга история и ние сме особено щастливи, че компанията поставя изследователските проекти наравно с търговските“, посочи в свое изявление чл. кор. Евелина Славчева, ръководител на ЦК „Хитмобил“.

„За нас проектът е от изключителна важност, защото едновременно ще покаже качествата на нашата БССЕ в адекватна конкуренция с алтернативни системи, а и защото ще имаме отличен „демо-център“ за реалните предимства, който ще е достъпен и за нашите клиенти. На практика, в лабораторията работи продукт, който сме готови да изпълним за пазара“, заяви Божидар Некезиев, Директор на дивизия „Индустриални батерии и резервирана мощност“ в Монбат.