Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Монбат обявява консолидирани резултати за Q4 2022

Финансови

През четвъртото тримесечие от годината дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности в размер на 106 568 хил. лева, което представлява намаление от 2.3% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2021 г.

За 2022 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности в размер на 388 380 хил. лева, което представлява увеличение от 5.4% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за 2021 г.

Реализираните през 2022 г. консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности в размер на 388 380 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция371 784 хил. лева
Стоки453 хил. лева
Услуги9 642 хил. лeвa
Други6 501 хил. лева

За четвъртото тримесечие на 2022 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали загуба преди облагане с данъци от продължаващи дейности в размер на 2 864 хил. лева, което представлява намаление на печалбата със 155% в сравнение с реализираната консолидирана печалба от продължаващи дейности преди облагане с данъци за същия период на 2021 г.

За 2022 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци от продължаващи дейности в размер на 8 620 хил. лева, което представлява намаление на печалбата с 65% в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за 2021 г.

За четвъртото тримесечие на 2022 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали консолидирана нормализирана EBITDA от продължаващи дейности (изключваща разходи за обезценки) в размер на 8 847 хил. лева, което представлява намаление от 16% в сравнение със същия период на 2021 г.

За 2022 г. дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали консолидирана нормализирана EBITDA от продължаващи дейности (изключваща разходи за обезценки) в размер на 35 401 хил. лева, което представлява намаление от 23.8% в сравнение с 2021 г.