Представяне на акциите
BGN 2.84 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 20.06.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Монбат с подкрепа на Юбилейна кръгла маса на Националната комисия по корпоративно управление

Корпоративни

Следвайки политиката за подпомагане устойчивото развитие на бизнес средата Монбат подкрепя организираната от Националната комисия по корпоративно управление юбилейна Десета кръгла маса на тема „Корпоративно управление – изграждане на устойчиви практики в регулаторно време“.

Участниците обсъждат различните гледни точки по темата, включващи позициите на регулаторните органи, държавните институции и представители на капиталовия пазар . Събитието откри Даниела Пеева, директор за връзките с инвеститорите на Монбат АД. Тя подчерта, От първостепенна важност в диалога между заинтересованите страни е популяризирането на Националния кодекс за корпоративно управление и целта на Комисията е да стане обединител на бизнеса, държавната администрация и всички заинтересовани лица.

Икономическа група Монбат, като публична компания, следва разписаните правила както в Националния кодекс, така и прилага Препоръките на Глобалния договор на ООН при осъществяване на своята дейност.