Представяне на акциите
BGN 2.84 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 20.06.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Обявление по отношение изграждане на нов завод за биполярни батерии в гр. Враца

Корпоративни

С настоящото бихме искали да уведомим инвеститорите и всички заинетеросовани лица, че „Монбат Ен Би Пи“ ЕООД – 100% дъщерно дружество на „Монбат“ АД, е подало инвестиционно намерение за изграждане на нов завод за биполярни батерии в гр. Враца. След този задължителен етап от подготовката на проекта за изграждане ще бъдат проведени  множество процедури, включително изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда.

Технологията за производство на иновативните биполярни батерии е лицензната  технология GreenSeal®, закупена от водещата американска компания Advanced Battery Concepts в края на 2018 година.

Групата Монбат е световно представен производител на оловно-кисели и литиево-йонни батерии с близо 1000 служители и доказани процеси за управление на качеството и опазване на околната среда, здравето на работници и служители, местната общност и устойчивото развитие. Опитът на групата в рециклирането чрез изградените рециклиращи мощности в България, Сърбия, Румъния и Италия, както и високотехнологичната инженерингова италианска компания за решения в рециклирането, обработката на храни и преработката на отпадни води –  STC (Science, Technology and Consulting) S.R.L., гарантират пълно рециклиране на всички суровини от производството.

На територията на производствената площадка ще бъдат разположени пречиствателни съоръжения, които са неразделна част от производственото оборудване и технологичната карта на процеса. Всички технологични и пречиствателни съоръжения ще бъдат произведени от водещи световни фирми с доказан опит в областта.

„Монбат“ АД ще оповести информация относно финансовите параметри на проекта след получаване на одобрение на инвестиционното предложение.