Ноември 2015, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
23 декември 2015

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец Ноември 2015 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23 961 хил. лева, което представлява увеличение от 0.04 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец Ноември 2014 г.
Обобщените данни за единадесетте месеца на 2015 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 224 532 хил. лева, което представлява увеличение от 8.00 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2014 г. Реализираните през единадесетте месеца на 2015 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 224 532 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция206 856 хил. лева
Стоки9 339 хил. лева
Услуги1 898 хил. лева
Други6 439 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец ноември 2015 г. е 3 470 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 30.70 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец ноември 2014 г. Обобщените данни за единадесетте месеца на 2015 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 24 311 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 7.60 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2014 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец ноември 2015 г. EBITDA в размер на 4 542 хил. лева, което представлява повишение от 21.30 % в сравнение с постигнатото през месец ноември 2014 г. Обобщените данни за единадесетте месеца на 2015 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 36 837 хил. лева, което представлява понижение от 4.50 % в сравнение със същия период на 2014 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com