Ноември 2016, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
23 декември 2016

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец ноември 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 28 761 хил. лева, което представлява увеличение от 20 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец ноември 2015 г.
Обобщените данни за единадесетте месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 235 060 хил. лева, което представлява увеличение от 4,7 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2015 г.
Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец ноември 2016 г. е 5 109 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 47,20 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец ноември на 2015 г.
Обобщените данни за единадесетте месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 29 761 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 22,40 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2015 г.
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец ноември 2016 г. EBITDA в размер на 6 631 хил. лева, което представлява увеличение от 46 % в сравнение с постигнатото през месец ноември 2015 г.
Обобщените данни за единадесетте месеца на 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 44 261 хил. лева, което представлява увеличение от 20,20 % в сравнение със същия период на 2015 г.

Желаем Ви Весела Коледа, щастлива и мирна Нова 2017 г.!

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com