Обявление по отношение изграждане на нов завод за биполярни батерии в гр. Враца

Корпоративни
8 април 2020

С настоящото бихме искали да уведомим инвеститорите и всички заинетеросовани лица, че „Монбат Ен Би Пи“ ЕООД - 100% дъщерно дружество на „Монбат“ АД, е подало инвестиционно намерение за изграждане на нов завод за биполярни батерии в гр. Враца. След този задължителен етап от подготовката на проекта за изграждане ще бъдат проведени  множество процедури, включително изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда.

Технологията за производство на иновативните биполярни батерии е лицензната  технология GreenSeal®, закупена от водещата американска компания Advanced Battery Concepts в края на 2018 година.

Групата Монбат е световно представен производител на оловно-кисели и литиево-йонни батерии с близо 1000 служители и доказани процеси за управление на качеството и опазване на околната среда, здравето на работници и служители, местната общност и устойчивото развитие. Опитът на групата в рециклирането чрез изградените рециклиращи мощности в България, Сърбия, Румъния и Италия, както и високотехнологичната инженерингова италианска компания за решения в рециклирането, обработката на храни и преработката на отпадни води -  STC (Science, Technology and Consulting) S.R.L., гарантират пълно рециклиране на всички суровини от производството.

На територията на производствената площадка ще бъдат разположени пречиствателни съоръжения, които са неразделна част от производственото оборудване и технологичната карта на процеса. Всички технологични и пречиствателни съоръжения ще бъдат произведени от водещи световни фирми с доказан опит в областта.

„Монбат“ АД ще оповести информация относно финансовите параметри на проекта след получаване на одобрение на инвестиционното предложение.