Официално становище

Корпоративни
2 ноември 2017

Във връзка с оповестена от различни медии информация за изхвърлени отпадъци от рециклирани акумулатори извън специализираните за това места, която реферира към дейност на компания, оперираща на територията на гр. Монтана с настоящото корпоративното ръковоство на Монбат АД изразява следното официално становище:

Ръководството на Монбат АД не е осведомено относно случая и подробностите около него, но поради близката алюзия с дейността и дейност и местонахождението на дружеството заявяваме:

  • Монбат и дружествата от групата, опериращи на територията на Р България предоставят отпадъците от рециклиращата дейност на лицензирани от Министерство на околната среда и водите компании, които специализират в оползотворяването на такива отпадъци;
  • Монбат и дружествата от групата, опериращи на територията на Р България не извършват самостоятелно оползотворяване на тези отпадъци;
  • Монбат и дружествата от групата, опериращи на територията на Р България не са превозвали товари с вредни отпадъци.

За ръководството на Монбат АД горепосоченият случай буди безпокойство, като разрешаването му е изцяло в правомощията на компетентните органи в Р България.

контакт за медии
д-р Ваня Бабанин
Директор Маркетинг и комуникации
тел. +359 888 244 178
e-mail: media@monbat.com

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: