Октомври 2013, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
25 ноември 2013

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец октомври 2013 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23 183 хил. лева, което представлява повишение от 7.8 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец октомври 2012 г.
Обобщените данни за десетте месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 195 123 хил. лева, което представлява повишение от 22.70 % в сравнение с консолидирани нетни приходи от продажби за същия период на 2012 г.
Реализираните през десетте месеца на 2013 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 195 123 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция188 574 хил. лева
Стоки 107 хил. лева
Услуги1 262 хил. лева
Други5 180 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец октомври 2013 г. е 4 820 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 37.20 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец октомври 2012 г.
Обобщените данни за десетте месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 22 729 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 45.40 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2012 г
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец октомври 2013 г. EBITDA в размер на 5 955 хил. лева, което представлява повишение от 27.40 % в сравнение с постигнатото през месец октомври 2012 г .
Обобщените данни за десетте месеца на 2013 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 34 794 хил. лева, което представлява повишение с 28.30 % в сравнение със същия период на 2012 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com