Октомври 2015, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 ноември 2015

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец Октомври 2015 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23 614 хил. лева, което представлява понижение от 5.20 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец Октомври 2014 г.

Обобщените данни за десетте месеца на 2015 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 200 571 хил. лева, което представлява увеличение от 9.00 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2014 г. Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец октомври 2015 г. е 757 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата със 77.50 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец октомври 2014 г.

Обобщените данни за десетте месеца на 2015 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 20 841 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 11.90 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2014 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец октомври 2015 г. EBITDA в размер на 1 936 хил. лева, което представлява понижение от 57.40 % в сравнение с постигнатото през месец октомври 2014 г. Обобщените данни за десетте месеца на 2015 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 32 295 хил. лева, което представлява понижение от 7.30 % в сравнение със същия период на 2014 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com