Оповестяване на консолидираните резултати на Монбат АД за август 2018 г.

ФИНАНСОВИ
25 септември 2018