Оповестяване на консолидираните резултати на Монбат АД за септември 2018 г.

ФИНАНСОВИ
25 октомври 2018