Оповестяване на консолидираните резултати на Монбат АД за юли 2018 г.

ФИНАНСОВИ
27 август 2018