Оповестяване на консолидираните резултати на Монбат АД за юни 2018 г.

ФИНАНСОВИ
25 юли 2018