Покана за общото събрание на акционерите

ФИНАНСОВИ
26 май 2017

Уважаеми Инвеститори и акционери,

Във връзка с прието решение за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ АД на 26.06.2017 г., Ви уведомяваме, че на 26.05.2017 г. в Търговския регистър е обявена поканата.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com