Покана за среща на инвеститорите

ФИНАНСОВИ
2 октомври 2018

На  08.10.2018 г. в 10 часа корпоративното  ръководство на Монбат АД организира  „СРЕЩА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ” в гр. София, Гранд Хотел София, Зала Сердика.

На събитието ще бъдат представена информация за текущите проекти и еволюцията на целевите проспекти в Инвестиционното портофолио на групата Монбат. Събитието ще протече при следната организация:

Регистрация и кафе 09.30 – 10.00

Начало: 10.00 часа

Край: 12.00 часа

За участие в „СРЕЩА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ” е необходима регистрация, като регистрационна форма е приложена към настоящата покана.  Моля изпращайте своите регистрационни форми на:  investorrelations@monbat.com

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: