Прието решение на проведеното на 26.06.2017 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на Монбат АД.

ФИНАНСОВИ
10 юли 2017

Уважаеми Инвеститори,
Във връзка с прието решение на проведеното на 26.06.2017 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ АД, Ви уведомяваме, че в Търговския регистър е вписана промяната в Устава на дружеството.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: