Протокол от ОСА

ФИНАНСОВИ
25 юни 2015

Уважаеми инвеститори,

Приложено представяме протокол от редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Монбат АД, проведено на 25.06.2015 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: