Протокол от ОСА

ФИНАНСОВИ
30 юни 2014

Уважаеми Инвеститори,

Приложено представяме протокол от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Монбат АД, проведено на 30.06.2014

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: