Да работиш в монбат

Групата Монбат разбира ценността на човешкия капитал и управлява корпоративната структура в съответствие с най-добрите етични практики и практиките, насърчаващи приобщаването и приемането на многообразието в обществото.

Откритото взаимно уважение и предоставянето на равни възможности са в основата на отношенията, които икономическата група гради и поддържа със своите над 1000 служители, базирани на 9 различни места по целия свят.

Работна среда

Работна среда

Възнаграждение и придобивки

Структурата на трудовото възнаграждение се различава в рамките на организационната йерархия и зависи както от конкретната позиция, така и от личния принос на служителя за създаването на стойност в групата.
За всички нива позиции предварително са дефинирани определени нива на възнаграждение.
Възнаграждението на всеки човек е структурирано в тези рамки в зависимост от личния опит, умения, познания и представяне.
Правейки служителите си част от икономическия успех на групата, Монбат предлага трудови възнаграждения, които обичайно са над средните.

Професионално развитие

Монбат развива потенциала за професионален растеж и лично усъвършенстване на всичките свои служители, предлагайки тренинги, курсове и възможност за учене без прекъсване на работата.
Атрактивни допълнения към програмата за развитие са програмата за менторство, която подкрепя споделянето на практически знания, и плановете за личностното развитие, изготвяни въз основа на резултатите от оценяване, което цели да намали разликата между очакваното за конкретната позиция и реалното представяне на служителя.
Понякога дори и най-малкият проект може да ви свърже с колеги и да ви вдъхнови да направите крачка напред. Монбат активно подпомага всички възможности за развитие и усъвършенстване на своите служители, както в професионален, така и в личен план.

Глобална дейност

Вълнуващи възможности могат да ви се открият както на мястото, където живеете, така и да ви насочат към нов дом с програмата на Монбат за подпомагане при преместване.
За всички подходящи позиции, икономическата група оказва съдействие на избраните кандидати при мигрирането със специални пакети, в зависимост от конкретната длъжност.

Баланс между професионален и личен живот

Индивидуалните нужди и гъвкавостта на работните условия допринасят за личния подход към процеса на откриване на подходяща работа.
За някои от позициите, работата може да бъде на смени.
Поставяйки качеството и отговорността в центъра на своите дейности, Монбат естествено избира да подкрепи колкото е възможно повече своите служители в усилията им да се представят добре, независимо от областта на работа.

Грижа за здравето

Да бъдеш здрав и активен е основна ценност в икономическата група, независимо от длъжността, местоположението или възрастта.
Това ни позволява да извлечем повече от живота. И повече от нашата работа.
Ето защо Монбат се отнася изключително сериозно към превенцията и насърчаването на грижата за здравето.

Процес на подбор

Процес на подбор
Процесът на подбор се различава за различните професионални възможности, които групата Монбат предлага.
Той обикновено включва етапите:

  • Първоначален подбор
  • Телефонно интервю
  • Едно или две лични интервюта
  • Финален подбор и обратна връзка

Моля обърнете внимание, че обратната връзка се предоставя единствено на кандидати, които са достигнали до интервю.
Ако кандидатурата ви за конкретна свободна позиция не получи отговор в рамките на месец, любезно ви молим да приемете, че екипът за подбор е преценил да не продължи с кандидатурата ви за тази конкретна позиция.