Редовно заседание на общото събрание на акционерите на Монбат АД проведено на 30.06.2014 г.

ФИНАНСОВИ
8 юли 2014

Уважаеми Инвеститори,

Във връзка с проведеното на 30.06.2014 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ АД, Ви уведомяваме, че в Търговския регистър са вписани: промяна в адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1407 , бул. Черни връх 32А, ет. 4 и промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната в адреса на управление.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com