Редовно заседание на общото събрание на акционерите на Монбат АД проведеното на 25.06.2015 г.

ФИНАНСОВИ
14 юли 2015

Уважаеми Инвеститори,

Във връзка с проведеното на 25.06.2015 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ АД, Ви уведомяваме, че в Търговския регистър са вписани промяна в състава на Съвета на директорите и избор на нов изпълнителен директор, а именно:

Освобождаването на Петър Христов Петров като член на СД и избора на Ойген Георг Петерханс за нов член на Съвета на директорите. Дружеството ще се представлява от Ойген Георг Петерханс.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com