Решение на проведеното на 08.11.2016 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Монбат АД

ФИНАНСОВИ
17 ноември 2016

Уважаеми Инвеститори,

Във връзка с прието решение на проведеното на 08.11.2016 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на  Монбат АД, Ви уведомяваме, че в Търговския регистър е вписана промяната в Устава на дружеството и промяната в Съвета на директорите – освобождаването на Камен Захариев, като член на СД и избора на Евелина Славчева, като нов член на СД.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com