С настоящото бихме искали да ви уведомим относно следното

ФИНАНСОВИ
9 юли 2019

1. Във връзка с разпоредбите на чл.6.2. от сключения между Приста Ойл Холдинг ЕАД и Монбат АД на 22.03.2019 г. договор за прехвърляне на дружествени дялове от капитала на Левента ЕООД, Монбат АД упражнил уговорената в негова полза пут опция, изразяваща се в правото, но не и задължението Монбат АД да поиска обратна продажба на дяловете на Левента ЕООД. В резултат на упражненото право Приста Ойл Холдинг ЕАД се задължава да придобие 54% от капитала на Левента ЕООД и ще заплати тяхната равностойност в размер на  2 933 700 лева.

2. Във връзка с разпоредбите на чл. 2.5. от Допълнително споразумение към договори за депозит, сключено на 01.02.2019 г. между Приста Ойл Холдинг ЕАД и Монбат АД, Монбат АД е предявило писмено искане към Приста Ойл Холдинг ЕАД  за частично плащане на сумата по депозитите на стойност  1 955 800 лева. 

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: