С настоящото уведомяваме, че на 24.04.2018 г. Съветът на директорите на Монбат АД прие решение

ФИНАНСОВИ
25 април 2018

С настоящото уведомяваме, че на 24.04.2018  г. Съветът на директорите на Монбат АД прие решение за учредяване на ново дружеството “Monbat Batterien” GmbH, учредено съгласно законодателството на Република Австрия със следните параметри:

1. Седалище и адрес на управление– улица Алсер 25/7, А-1080, Виена;

2. Учредител и едноличен собственик на капитала: „МОНБАТ“ АД;

3. Капитал: 50.000 (петдесет хиляди) евро, внесен изцяло

4. Предмет на дейност: търговска и инженерингова дейност в областта на акумулаторите и маслените продукти и компоненти;  вътрешна и външна търговия; разкриване на складова мрежа в страната за дистрибуция на акумулатори и маслени продукти и компоненти; търговско агентство и посредничество на чужди фирми в Австрия; извършване на стопанска дейност незабранена със закон.