Септември 2012, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 октомври 2012

Обобщените данни за първите девет месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 144 002 хил. лева, което представлява понижение от 6 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за същия период на 2011 г.
Реализираните през първите девет месеца на 2012 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 144 002 хил. лева са разпределени, както следва:

Продукция108768 хил. лева
Стоки13 804 хил. лева
Услуги1 464 хил. лева
Други , от които:1 9966 хил. лева
материали18 592 хил. лева
активи215 хил. лева
други

1159 хил. лева

Реализираната консолидирана печалба на Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец септември 2012 г. е 3669 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 1534 % в сравнение с реализираната печалба на консолидирана база от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД за месец септември 2011 г.

Обобщените данни за първите девет месеца на 2012 г. сочат, че Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД са реализирали печалба в размер на 10 923 хил. лева, което представлява намаление на печалбата от 27 % в сравнение с реализираната от Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД консолидирана печалба за същия период на 2011 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com