Септември 2014, Месечни Резултати

ФИНАНСОВИ
24 октомври 2014

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец септември 2014 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 21 042 хил. лева, което представлява повишение от 10.80 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец септември 2013 г.

Обобщените данни за деветте месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 159 127 хил. лева, което представлява намаление от 7.50 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2013 г. Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец септември 2014 г. е 3 845 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 33.20 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец септември 2013 г.

Обобщените данни за деветте месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 20 290 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 13.30 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2013 г. Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец септември 2014 г. EBITDA в размер на 4 898 хил. лева, което представлява повишение от 9.80 % в сравнение с постигнатото през месец септември 2013 г.

Обобщените данни за деветте месеца на 2014 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 30 279 хил. лева, което представлява повишение с 5.0 % в сравнение със същия период на 2013 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com