Септември 2017, Месечни резултати

ФИНАНСОВИ
26 октомври 2017

Уважаеми Инвеститори,

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец септември 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 31 948 хил. лева, което представлява увеличение от 25,80 % в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец септември 2016 г.

Обобщените данни за първите девет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 228 028 хил. лева, което представлява увеличение от 27,10 % в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2016 г.

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец септември 2017 г. е 2 434 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 15,10 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец септември 2016 г.

Обобщените данни за първите девет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 22 982 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 6,4 % в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 г.

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през месец септември 2017 г. EBITDA в размер на 3 740 хил. лева, което представлява повишение от 3,40 % в сравнение с постигнатото през месец септември 2016 г. Обобщените данни за първите девет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 35 235 хил. лева, което представлява повишение от 6,70 % в сравнение със същия период на 2016 г.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com