Бизнес сегмент литиево-йонни батерии

Бизнес сегментът Литиево-йонни батерии е нов за икономическата група. В него Монбат планира да възобнови силните страни на наскоро придобитите Gaia and EAS, обединявайки ги отново в структурата на EAS Batteries.

Конкурентоспособност

Конкуренто-

способност

Фокусирането върху една химия (LFP) носи значими ползи, например по отношение способността за постигане на висока мощност, безспорната безопасност и сигурност, дълъг живот с голям брой цикли, бързо зареждане, изключителна плътност на мощността (W/kg и W/I), както и конкурентна цена (евро/kW).

Възприетата технология за цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволява на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама решения с висока мощност за избрани индустрии като обществен транспорт, автопаркове от автомобили с индустриално приложение, строителни машини, морски, пристанищен и наземен транспорт на летищата.

Индивидуални решения за клетки и системи с висока мощност вече са внедрени в аерокосмическата индустрия и отбраната, а известни бизнес партньори като NASA използват клетки на EAS.

Бизнес модел

Бизнес модел за високоенергийни решения и решения с висока мощност

1

Масово производство

Еднородност в производствения процес чрез поддържане на една водеща химия (LFP), ограничаване разнообразието на клетки до 4 типа и опростен производствен процес с цел увеличаване на производителността и гарантиране високо ниво на качеството.

chemistry

 

cells

 

modules

 

3

Навлизане на пазара

Комерсиализацията ще последва два едновременно развивани канала за навлизане на пазара, целящи да увеличат устойчиво органичния бизнес чрез въвеждане на продуктова гама от батерии EASy, а същевременно се предлагат и дългосрочни специфични за всеки клиент водещи технологични решения.

2

Масово персонализиране

Персонализирано според клиента/модулно решение Възможност за прилагане на масово персонализиране за широка гама от продукти чрез съчетаване на клетките в лесни за конфигуриране (‘easy to configure’) модули, които влизат в лесни за събиране (‘easy to bundle’ ) батерии и накрая са поставени в лесни за монтиране (’easy to fit’ ) батерийни системи

batteries 2

 

systems

3

1
Масово производство

Еднородност в производствения процес чрез поддържане на една водеща химия (LFP), ограничаване разнообразието на клетки до 4 типа и опростен производствен процес с цел увеличаване на производителността и гарантиране високо ниво на качеството.

Mass Production 2 3

2
Масово персонализиране

Персонализирано според клиента/модулно решение

Възможност за прилагане на масово персонализиране за широка гама от продукти чрез съчетаване на клетките в лесни за конфигуриране (‘easy to configure’) модули, които влизат в лесни за събиране (‘easy to bundle’ ) батерии и накрая са поставени в лесни за монтиране (’easy to fit’ ) батерийни системи

Mass Customisation

3
Навлизане на пазара>

Комерсиализацията ще последва два едновременно развивани канала за навлизане на пазара, целящи да увеличат устойчиво органичния бизнес чрез въвеждане на продуктова гама от батерии EASy, а същевременно се предлагат и дългосрочни специфични за всеки клиент водещи технологични решения.