Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Бизнес сегмент литиево-йонни батерии

Бизнес сегментът Литиево-йонни батерии е нов за икономическата група. В него Монбат планира да възобнови силните страни на наскоро придобитите Gaia and EAS, обединявайки ги отново в структурата на EAS Batteries.

Конкуренто-
способност

Фокусирането върху една химия (LFP) носи значими ползи, например по отношение способността за постигане на висока мощност, безспорната безопасност и сигурност, дълъг живот с голям брой цикли, бързо зареждане, изключителна плътност на мощността (W/kg и W/I), както и конкурентна цена (евро/kW).

Възприетата технология за цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволява на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама решения с висока мощност за избрани индустрии като обществен транспорт, автопаркове от автомобили с индустриално приложение, строителни машини, морски, пристанищен и наземен транспорт на летищата.

Индивидуални решения за клетки и системи с висока мощност вече са внедрени в аерокосмическата индустрия и отбраната, а известни бизнес партньори като NASA използват клетки на EAS.

Бизнес модел за високоенергийни решения и решения с висока мощност

1

Масово производство

Еднородност в производствения процес чрез поддържане на една водеща химия (LFP), ограничаване разнообразието на клетки до 4 типа и опростен производствен процес с цел увеличаване на производителността и гарантиране високо ниво на качеството.

Chemistry
Cells
Modules
Mass Production

3

Навлизане на пазара

Комерсиализацията ще последва два едновременно развивани канала за навлизане на пазара, целящи да увеличат устойчиво органичния бизнес чрез въвеждане на продуктова гама от батерии EASy, а същевременно се предлагат и дългосрочни специфични за всеки клиент водещи технологични решения.

2

3

2

Масово персонализиране

Персонализирано според клиента/модулно решение Възможност за прилагане на масово персонализиране за широка гама от продукти чрез съчетаване на клетките в лесни за конфигуриране (‘easy to configure’) модули, които влизат в лесни за събиране (‘easy to bundle’ ) батерии и накрая са поставени в лесни за монтиране (’easy to fit’ ) батерийни системи

Batteries
Systems
Mass Customisation

3

3

Навлизане на пазара

Комерсиализацията ще последва два едновременно развивани канала за навлизане на пазара, целящи да увеличат устойчиво органичния бизнес чрез въвеждане на продуктова гама от батерии EASy, а същевременно се предлагат и дългосрочни специфични за всеки клиент водещи технологични решения.