Стратегия на групата

Икономическата група цели да поддържа темпа на ръст в предстоящия 5-годишен времеви хоризонт, като продължи да инвестира и диверсифицира в трите си основни бизнес направления.

Стратегически План 2017-2021
Оловно-кисели батерии
Рециклирани промишлени материали
Литиево-йонни батерии с висока мощност и енергия
Растеж

Органичен ръст

 • маркетингова експанзия
 • хибриден подход към пазара
 • поетапно разширяване на капацитета

Разширяване на мащаба:

 • задържане и увеличаване паритета на негодните за употреба батерии
 • групови синергийни ефекти върху маржа и мултипликационен ефект
 • ускорено проникване на стратегически пазари като Африка
 • придобиване на дружество за рециклиране в Италия

Нишово диверсифициране – Рециклиране

Увеличаване на приходите/маржа чрез

 • Допълнителен процес за рециклиране на калай и антимон
 • Въвеждане на иновативна технология за рециклиране на сепаратор

Фокусирана продуктова диверсификация – Литиево-йонни клетки и системи

 • представяне на премиум клетки с висока мощност
 • въвеждане на асемблиране на батерии на модулен принцип
 • отговор на високите изисквания и търсене в премиум сегментите
 • мащабиране на масово производство чрез постигнато технологично лидерство и присъствие в целеви пазарни сегменти
Увеличаване на маржа
Увеличаване на маржа

Фокусирано продуктово диверсифициране към литиево-йонни клетки и системи

 • Ново поколение литиево-йонни LFP клетки, осигуряващи изключителна ефективност
 • Поетапно разработване на продукти и комерсиализация на решения с висока мощност

Нишово диверсифициране в рециклирането

 • Наличност на критична маса от ресурси за поддържане на масово производство на калай и антимон

Разширяване на мащаба

 • Групови синергийни ефекти в рециклирането и снабдяването със стратегически суровини и материали
 • По-богата гама в производството на батерии
 • Допълнителна специализация на заводите и по-висока заетост на капацитета
 • Незабавно достигане до нови пазари в Азия

Органичен ръст

 • Управление на себестойността на реализираната продукция благодарение на вертикалната интеграция
 • Управление на себестойността на реализираната продукция благодарение на оптимизирано производство
 • Силно оперативно предимство благодарение на оптимизирана OPEX-програма
 • Увеличаване на обемите чрез развитие и разширяване на пазарите и клиентската база
Конкурентоспособност
 • Вертикална интеграция, която позволява естествено хеджиране на колебанията в цената на оловото на Лондонската метална борса (LME)
 • Способност за адаптивни действия на групата при резки промени в кривите на LME
 • Технологичен напредък
 • Иновации в някои сфери на рециклиране (напр. на сепаратори)
 • Системи и батерии, изградени на модулен принцип
 • Изключително модерни цилиндрични LFP клетки с висока мощност
 • Баланс между масово производство на клетки и избор между множество приложения/продукти
Цели
Цели
Стратегически План 2017-2021