Представяне на акциите
BGN 2.76 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 21.06.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Стратегия на групата

Икономическата група цели да поддържа темпа на ръст в предстоящия 5-годишен времеви хоризонт, като продължи да инвестира и диверсифицира в трите си основни бизнес направления.

Стратегически План 2017-2021

Стратегически План 2017-2021

Стратегически План 2017-2021

Оловно-кисели батерии

Рециклирани промишлени материали

Литиево-йонни батерии с висока мощност и енергия

Органичен ръст

 • маркетингова експанзия
 • хибриден подход към пазара
 • поетапно разширяване на капацитета

Разширяване на мащаба:

 • задържане и увеличаване паритета на негодните за употреба батерии
 • групови синергийни ефекти върху маржа и мултипликационен ефект
 • ускорено проникване на стратегически пазари като Африка
 • придобиване на дружество за рециклиране в Италия

Нишово диверсифициране – Рециклиране

Увеличаване на приходите/маржа чрез

 • Допълнителен процес за рециклиране на калай и антимон
 • Въвеждане на иновативна технология за рециклиране на сепаратор

Фокусирана продуктова диверсификация – Литиево-йонни клетки и системи

 • представяне на премиум клетки с висока мощност
 • въвеждане на асемблиране на батерии на модулен принцип
 • отговор на високите изисквания и търсене в премиум сегментите
 • мащабиране на масово производство чрез постигнато технологично лидерство и присъствие в целеви пазарни сегменти

Фокусирано продуктово диверсифициране към литиево-йонни клетки и системи

 • Ново поколение литиево-йонни LFP клетки, осигуряващи изключителна ефективност
 • Поетапно разработване на продукти и комерсиализация на решения с висока мощност

Нишово диверсифициране в рециклирането

 • Наличност на критична маса от ресурси за поддържане на масово производство на калай и антимон

Разширяване на мащаба

 • Групови синергийни ефекти в рециклирането и снабдяването със стратегически суровини и материали
 • По-богата гама в производството на батерии
 • Допълнителна специализация на заводите и по-висока заетост на капацитета
 • Незабавно достигане до нови пазари в Азия

Органичен ръст

 • Управление на себестойността на реализираната продукция благодарение на вертикалната интеграция
 • Управление на себестойността на реализираната продукция благодарение на оптимизирано производство
 • Силно оперативно предимство благодарение на оптимизирана OPEX-програма
 • Увеличаване на обемите чрез развитие и разширяване на пазарите и клиентската база
 • Вертикална интеграция, която позволява естествено хеджиране на колебанията в цената на оловото на Лондонската метална борса (LME)
 • Способност за адаптивни действия на групата при резки промени в кривите на LME
 • Технологичен напредък
 • Иновации в някои сфери на рециклиране (напр. на сепаратори)
 • Системи и батерии, изградени на модулен принцип
 • Изключително модерни цилиндрични LFP клетки с висока мощност
 • Баланс между масово производство на клетки и избор между множество приложения/продукти
Цели