Съветът на директорите на Монбат АД реши да не предприема придобиване на контролния пакет акции в Асад груп, Тунис

ФИНАНСОВИ
26 септември 2018

В хода на последната фаза на провеждания дю дилиджънс на L’accumulateur Tunisiene Assad бяха установени настъпили в последствие фактически обстоятелства, които биха усложнили достигането на първоначално очакваната добавена стойност на сделката и биха увеличили нивото на корпоративния и оперативен риск за Монбат АД. С оглед запазване на приетите инвестиционни параметри и действайки като гарант за интересите на акционерите и облигационерите, Монбат ще продължи инвестициите си селективно и с фокус върху тези текущи бизнес проекти, които предоставят най-добро съотношение между възвръщаемост и оперативен риск.
Условията на облигационния заем на Монбат АД остават непроменени.
Другите проекти, финансирани от емисията корпоративните облигации, се осъществяват съгласно предварителния план. Монбат АД ще предостави повече информация за текущите проекти и еволюцията на целевите проспекти в Инвестиционното портофолио на групата на специално свикана среща на инвеститорите.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com

Приложения: