Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Нашата ангажираност

Групата Монбат е надежден партньор и устойчива, вертикално интегрирана структура. Тя предлага решения за акумулаторната индустрия – стартерни и стационарни, стреми се да развива все повече интегритета и социалното многообразие на своя екип и заинтересовани лица.

Ангажираността на Монбат се базира на изпълнението на световно признати стандарти, каквито са Принципите на Глобалния договор на ООН.
С включването на тези стандарти в своите вътрешни политики и процедури и със създаването на култура на етичност и добросъвестност, Монбат задава стандарти за устойчив бизнес растеж.

Управление на устойчивостта

Комитетът по устойчиво развитие управлява всички стратегически аспекти на отговорното корпоративно поведение и устойчивото развитие в рамките на групата Монбат.

Членове на Комитета са:

Всяко тримесечие комитетът проучва всички аспекти на бизнес развитието и процесите в рамките на групата по отношение на осигуряването на устойчиво корпоративно поведение, както и по отношение на въвеждането на тези принципите в обичайната дейност на дружествата от групата.