Представяне на акциите
BGN 3.18 0 %
Информацията се предоставя с 60 мин. закъснение на 17.05.2024
Меню
Батерии

Икономическата група Монбат предлага широка гама акумулаторни батерии и решения за разнообразни крайни приложения

Автомобилна промишленост
Automotive
Селско стопанство
Agriculture
Обществен транспорт
Public Transportation
Корабоплаване
Marine
Отбрана
Defence
Производствена промишленост
Industrial
Аерокосмическа промишленост
Aerospace
Телекомуникации
Telecommunications
Възобновяеми източници
Renewable
sources

ОЛОВНО-КИСЕЛИ БАТЕРИИ

Разгледайте нашето портфолио

Направлението Оловно-кисели батерии се фокусира върху производството на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Продуктите в този сегмент могат да бъдат разделени в следните основни групи:

 • стартерни акумулаторни батерии
 • стационарни акумулаторни батерии
 • акумулаторни батерии с циклично приложение
 • специални акумулаторни батерии
 • локомотивни батерии
 • батерии за свободното време

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

РЕЦИКЛИРАНЕ контакти

Направлението оперира в областите рециклиране и търговия с:

 • употребявани оловно-кисели батерии
 • оловни сплави
 • полиетилен и полипропиленови материали

Заводите за рециклиране се намират в България, Румъния, Сърбия и Италия.

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Вижте нашите ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ

Литиево-йонният бизнес сегмент оперира под марката EAS и осигурява клетки и системи, базирани на безопасна и доказана LFP-химия. Внедрената технология с цилиндрични клетки и модулният подход за конфигуриране на батериите и системите позволяват на EAS да поддържа атрактивна продуктова гама от акумулаторни батерии с висока мощност за избрани отрасли на промишлеността като:

 • обществен транспорт
 • търговски автопарк
 • строителни машини
 • морски транспорт
 • пристанища
 • летищни дейности

Сертификати

Качество

ISO 9001

Монбат непрекъснато се стреми да подобри дейността си във всички възможни аспекти: разработване на иновативни продукти и технологии, увеличаване на пазарния дял, по-ефективно управление на риска, подобряване на удовлетвореността на клиентите.
Създадената система за управление на качеството осигурява надеждна рамка, която е в състояние да следи и подобрява ефективността в областите на дейност на дружеството.

AQAP 2110

Сертификатът Allied Quality Assurance Publications удостоверява, че Монбат работи в съответствие с правилата за разработване, проектиране и производство, както и за проверка на качеството и окончателно изпитване на военни продукти.

Приложения

IATF 16949:2016

Този сертификат за техническа спецификация хармонизира съществуващите американски, немски, френски и италиански автомобилни стандарти за система за качество в рамките на глобалната автомобилна индустрия.
Той определя изискванията на системата за качество относно проектирането/разработването, производството, монтажа и обслужването на продукти, свързани с автомобилната индустрия.

Лаборатория

БДС EN ISO/ IEC 17025:20018

Икономическа група Монбат отвори първата в България акредитирана лаборатория за изпитване на батерии – MGLab. Лабораторията е акредитирана от Българска служба по акредитация и разполага с необходимото калибрирано оборудване.

Обхватът на акредитацията включва изпитване на оловни стартерни и стационарни батерии, акумулаторни клетки и батерии за фотоелектрични енергийни системи, както и оловни тягови батерии и батерии с предпазен клапан.

Приложения

Околна среда

ISO 14001

Чрез сертификацията от международно приетия стандарт се удостоверява, че Монбат прилага ефективна система за управление на околната среда.
Стандартът е създаден, за да се фокусира върху деликатния баланс между поддържането на ефективност и намаляването на въздействието върху околната среда, като ангажира всички нива на организацията, за да постигне и двете цели.

Здравеопазване и безопасност

ISO 45001

Разработен от избрани водещи търговски и сертификационни органи, въз основа на международните регламенти и имащ за цел да преодолее различията, при които не съществува обща международна политика, този сертификат удостоверява, че Монбат отговаря на международно признатите спецификации за оценка на системите за управление на здравословните и безопасни условия на труд.