В продължение на оповестената на 15.05.2019 г. и на 12.07.2019 г. информация относно предприети действия от страна на Монбат АД за...

ФИНАНСОВИ
25 юли 2019

В продължение на оповестената на 15.05.2019 г. и на 12.07.2019 г. информация относно предприети действия от страна на Монбат АД за събиране на падежирали вземания от Октагон Интернешънъл ООД и Окта Лайт България ЕАД, както и в продължение на сключения между Монбат АД и дружествата длъжници и трети страни меморандум за разбирателство, задълженията на Октагон Интернешънъл ООД бяха погасени чрез прехвърлянето на активи, собственост на инвеститора, проявил интерес да придобие участие в капитала на Окта Лайт България ЕАД. С погасяването на задълженията от страна на Октагон Интернешънъл ООД, стъпките от меморандума за разбирателство, по които Монбат е ответна страна, бяха приключени, с което излизането от инвестицията в лед осветителния бизнес сегмент на Групата Монбат е завършено.

контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com